TUYỂN DỤNG


MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện các công việc có liên quan đến tư vấn lập và quản lý đầu tư dự án ứng dụng CNTT theo các quy định của nhà nước. Làm việc với khách hàng để tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, mô hình hoạt động và xác định nhu cầu của […]
Công ty cổ phần EcoIT đang tìm kiếm rất nhiều nhân tài cho vị trí lập trình viên phát triển ứng dụng Business Intelligence (BI) trên Tableau, Microsoft Power BI, Oracle BI, Data Warehouse, Java, C#… để cùng tham gia nghiên cứu, thiết kế, phát triển và tích hợp các các giải pháp và hệ […]
MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC: – Kiểm tra, ghi chép, thu thập, tổng hợp, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán. – Lập báo cáo nội bộ – Quản lý thu – chi, quỹ tiền mặt, báo cáo hàng ngày, hàng tuần. – Lập chứng từ xuất nhập, báo […]
Công ty cổ phần EcoIT đang tìm kiếm rất nhiều nhân tài cho vị trí lập trình viên Java để cùng tham gia nghiên cứu, thiết kế, phát triển và tích hợp các các giải pháp và hệ thống ứng dụng phục vụ công việc quản trị, vận hành và điều hành của các cơ […]
SỐ LƯỢNG TUYỂN: 02 người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC – Đọc và xác nhận tài liệu yêu cầu – Viết các tài liệu test (Test plan, Test cases/Checklist, Test report etc…) – Thực hiện test (Manual, Performance, security testing) – Tiếp nhận các công việc trực tiếp theo sự phân công của Test […]