TUYỂN DỤNG


MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC: – Kiểm tra, ghi chép, thu thập, tổng hợp, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán. – Lập báo cáo nội bộ – Quản lý thu – chi, quỹ tiền mặt, báo cáo hàng ngày, hàng tuần. – Lập chứng từ xuất nhập, báo […]
Công ty cổ phần EcoIT đang tìm kiếm rất nhiều nhân tài cho vị trí lập trình viên Java để cùng tham gia nghiên cứu, thiết kế, phát triển và tích hợp các các giải pháp và hệ thống ứng dụng phục vụ công việc quản trị, vận hành và điều hành của các cơ […]
SỐ LƯỢNG TUYỂN: 02 người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC – Đọc và xác nhận tài liệu yêu cầu – Viết các tài liệu test (Test plan, Test cases/Checklist, Test report etc…) – Thực hiện test (Manual, Performance, security testing) – Tiếp nhận các công việc trực tiếp theo sự phân công của Test […]