Thư chúc tết Kỷ Hợi 2019 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc

01/02/2019

Thư chúc mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của ông Nguyễn Đình Hải – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần EcoIT