Thẻ: trung tâm dữ liệu quốc gia

EcoIT ký thoả thuận hợp tác triển khai dịch vụ lưu trữ, số hoá dữ liệu trong hệ thống của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư

Chiều 1/12, tại Hà Nội, ECOIT tham gia ký kết hợp tác với Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (thuộc Trung…