Khai trương Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Công thương

23/12/2016

Sáng 23/12/2016, Bộ Công thương khai trương Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Công thương và Dịch vụ công mức độ 4 Dán nhãn năng lượng, nhằm thực hiện cam kết cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Công thương và Dịch vụ công mức độ 4 Dán nhãn năng lượng là kết quả của quá trình nỗ lực cố gắng  của cả đội ngũ Công ty Cổ phần EcoIT. Đây là bước khởi đầu cho  hàng loạt Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương cũng như các Bộ Ngành khác.

Việc đưa vào hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp khi thực hiện khai báo hồ sơ trực tuyến tại Bộ Công thương, cụ thể:

– Bảo đảm toàn bộ quy trình được thực hiện trên mạng theo một quy trình xử lý thống nhất chung.
– Cho phép người khai có thể thực hiện tất cả các dịch vụ công trực tuyến của Bộ thông qua một tài khoản duy nhất.
– Giảm thiểu số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo, giúp giảm thời gian, số lượng hồ sơ mà doanh nghiệp phải nộp.
– Dễ dàng tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi.
– Tập trung quản lý cho cơ quan Bộ, giúp cán bộ xử lý hồ sơ nhanh hơn, tăng hiệu năng của hệ thống, giảm bớt thời gian chờ đợi của doanh nghiệp.
– Là đầu mối duy nhất kết nối của Bộ Công thương liên thông đến Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần EcoIT cùng Bộ Công Thương phát triển và triển khai thêm nhiều Dịch vụ công nữa nhằm phục vụ tốt người dân, daonh nghiệp với số lượng hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng đạt hơn 700 nghìn hồ sơ/năm.