Notice: Undefined variable: ub in /var/www/html/wordpress/wp-content/themes/ecoitTheme/header.php on line 84

Notice: Undefined variable: ub in /var/www/html/wordpress/wp-content/themes/ecoitTheme/header.php on line 95

Hướng dẫn Tải và chia sẻ tài liệu trên trang my.metadata.vn

06/11/2015

My.metadata.vn cho phép quản lý tất cả các file tài liệu trong hệ thống theo nhiều tiêu chí khác nhau: thông tin chi tiết, thuộc tính, phiên bản… và thực hiện các thao liên quan đến tài liệu như tạo mới, sửa, xóa, sao chép, di chuyển, chia sẻ tài liệu, giúp người dùng có thể quản lý việc lưu trữ tài liệu một cách dễ dàng.

Sau khi đăng nhập vào trang http://my.metadata.vn giao diện người dùng sẽ như sau:

 

1. Hướng dẫn Tải tài liệu lên my.metadata.vn

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, người dùng Click chọn Thư mục cá nhân sau đó click vào thư mục có tên là tên đăng nhập của mình.

Bước 2: Người dùng Click vào nút Tải lên để tải tài liệu

 

Bước 3: Người dùng lựa chọn file tài liệu cần tải, bằng việc Click vào Chọn file để tải lên

Bước 4: Sau khi tải tài liệu lên. Người dùng có thể xem được file mà mình vừa tải lên

 

Người dùng có thể thực hiện việc Xoá tài liệu nếu như thấy tài liệu không cần thiết bằng việc Click Xoá tài liệu trên trang xem chi tiết hoặc tại danh sách các tài liệu trong thư mục: Di chuôt qua file tài liệu ==>Click Thêm ==>Click Xoá tài liệu

2. Hướng dẫn Chia sẻ tài liệu lên tailieu.metadata.vn, photo.metadata.vn, video.metadata.vn

Khi thực hiện việc Chia sẻ tài liệu, người dùng có thể chia sẻ tài liệu của mình cho nhiều người.

a. Với các loại tài liệu dạng file .doc,.pdf, .exe …..Từ danh sách file tài liệu, người dùng muốn shared tài liệu lên trangtailieu.metadata.vn  thì click vào Shared màn hình hiển thị như sau:

Kết quả tài liệu được share lên trang tailieu.matadata.vn

Với các tài liệu dạng .jpg, video thì việc share tài liệu tương tự. Kết quả tài liệu được share lên trang http://photo.metadata.vn

 Màn hình hiển thị như sau :

tai7

Với các tài liệu định dạng video thực hiện click Share, Video được chia sẻ lên trang: http://video.metadata.vn/

3. Hướng dẫn Search ( Tìm kiếm tài liệu)

Từ màn hình trang chủ người dùng muốn tìm tài liệu trên hệ thống chỉ cần nhập từ khóa muốn tìm rồi enter:

 Kết quả tìm kiếm như sau :

tai9

Ngoài việc tải tài liệu lên trang my.metadata, người dùng có thể thực hiện việc cấu trúc thư mục tương tự như việc tạo thư mục và lưu file trong thư mục trên máy tính cá nhân. Người dùng có thể thực hiện việc Tạo mới thư mục bằng các bước sau

Bước 1: Tại trang Thư mục cá nhân, click vào Thư mục mới. 

Bước 2: Nhập tên thư mục và click Lưu

Người dùng đã tạo được thư mục mình cần.