SẢN PHẨM - Công ty cổ phần EcoIT SẢN PHẨM

SẢN PHẨM


Dựa vào các sản phẩm cốt lõi mà Công ty tập trung phát triển, chúng tôi đã mở rộng việc hợp tác, cung cấp các chuẩn kết nối cùng hướng dẫn phát triển nhằm tập hợp sản phẩm của các đối tác lại để hình thành các giải pháp hợp lý nhất cho khách hàng theo mong muốn, nhu cầu cũng như thời điểm cụ thể.

Giải pháp do chúng tôi cung cấp có thể dựa trên các sản phẩm của Công ty hoặc trên cơ sở tích hợp với sản phẩm của đối tác tuy nhiên tất cả đều có chung một nguyên tắc cơ bản sử dụng EcoECM như một bus dịch vụ tài liệu với mô hình sau đây:

Giải pháp xây dựng Cổng thông tin điện tử

Nhận thức được nhu cầu triển khai và nâng cấp Cổng thông tin điện tử dành cho các tổ chức và doanh nghiệp trong tổng thể các khung Chính quyền điện tử; Doanh nghiệp điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động ngày càng cao giữa các thành viên, cán bộ trong một tổ chức cũng như hình thành kênh liên lạc, tương tác hai chiều dưới dạng ứng dụng với người dùng bên ngoài sẽ xuất phát nhu cầu xây dựng mới hoặc nâng cấp Cổng thông tin hiện có theo các công nghệ và xu hướng mới nhất sẽ trở nên cấp thiết trong thời gian tới.

Giải pháp Cổng thông tin điện tử được triển khai trên cơ sở sản phẩm EcoPortal trên đó phân rã các thành phần chức năng nhằm tối ưu hóa việc xử lý, kết nối và bảo mật hệ thống cũng như cung cấp khả năng mở rộng tối đa trong tương lai. Giải pháp xây dựng Cổng thông tin điện tử bao gồm các bước như sau:

  • Khảo sát, xác định yêu cầu xây dựng mới/nâng cấp cổng;
  • Xác định yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng cần triển khai và các ứng dụng kết nối đến cổng;
  • Xây dựng mô hình hệ thống phù hợp với quy mô đầu tư;
  • Xây dựng các mẫu trình diễn theo yêu cầu của khách hàng;
  • Ghép mẫu trình diễn với các Portlet được cung cấp sẵn;
  • Triển khai các luồng nghiệp vụ và yêu cầu xử lý nội dung thông tin;
  • Tích hợp chữ ký số với nhà cung cấp CA do khách hàng chỉ định;
  • Triển khai thử nghiệm hệ thống, kiểm tra và hiệu chỉnh phần mềm;
  • Cung cấp tài liệu APIs để các ứng dụng khác có thể đưa hoặc lấy thông tin từ kho nội dung số ECM của Cổng;
  • Đào tạo vận hành và chuyển giao hệ thống.

Triển khai giải pháp Cổng thông tin điện tử do EcoIT cung cấp, khách hàng sẽ có được một phương án tối ưu nhất về tài chính, tính dễ mở rộng cùng khả năng kết nối không hạn chế đến các ứng dụng đã triển khai cũng như các công nghệ hàng đầu trên thế giới.