Giải pháp về chính quyền điện tử

05/11/2015

Khởi đầu với quá trình cải cách hành chính được diễn vào những năm 70 của Thế kỷ trước trong các nước phát triển, tiếp theo là quá trình chính phủ các nước đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào trong hoạt động của các cơ quan chính phủ, khái niệm chính phủ điện tử đã ra đời vào những năm 90 cùng với những khái niệm khác như thương mại điện tử, doanh nghiệp điện tử, …

Vào những năm gần đây chính quyền điện tử đã được các đơn vị cấp tỉnh tiếp thu và ứng dụng rộng rãi, thúc đẩy phát triển và ngày càng được coi như một giải pháp hữu hiệu để tăng hiệu quả làm việc của các cơ quan chính quyền, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Cho đến nay chính quyền điện tử vẫn tiếp tục được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, ngày càng sâu rộng hơn, các Tỉnh đã thừa nhận sự cần thiết của chính quyền điện tử.

Ngày nay, với sự bùng nổ của các phương tiện di động, băng rộng, công nghệ, … nên đơn vị đã đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử đa dạng hơn sử dụng mọi lúc, mọi nơi, mọi lúc.

Chính quyền điện tử là chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

1.Mục tiêu

– Tạo một mô hình thống nhất mang tính định hướng cho các tỉnh phát triển chính quyền điện tử;

– Đảm bảo linh hoạt và khả năng đáp ứng đối với các thay đổi;

– Hỗ trợ xác định mức độ trưởng thành về chính quyền điện tử cấp tỉnh;

– Hỗ trợ việc lập kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, và dịch vụ công trực tuyến;

– Nâng cao khả năng tái sử dụng thay vì xây dựng mới từ đầu;

– Hỗ trợ việc lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ, mức độ sẵn sàng về tài chính và nhân lực, xu thế phát triển của công nghệ.

2.Mô hình

Mô hình của chính quyền điện tử có thể bao gồm các thành phần chính sau:

– Người sử dụng;

– Kênh truy cập;

– Giao diện với người sử dụng;

– Các dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng nghiệp vụ;

– Lớp tích hợp;

– Các dịch vụ dùng chung;

– Cơ sở dữ liệu;

– Cơ sở hạ tầng;

– Phần quản lý, các nội dung hỗ trợ tất cả các thành phần trên.

3.Các dịch vụ công trực tuyến

Đây là thành phần cơ bản trong mô hình thành phần của chính quyền điện tử. Thành phần này bao gồm các dịch vụ công trực tuyến mà chính phủ điện tử cung cấp cho người dân, doanh nghiệp thể hiện trong mối quan hệ tương tác giữa các cơ quan chính phủ và người dân (G2C), và giữa các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp (G2B) đã nói ở trên. Trong đó,

– Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

– Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. (Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ).

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với bộ phận kinh doanh và tư vấn giải pháp của chúng tôi theo địa chỉ email: sale@ecoit.asia

Bài viết liên quan

EcoPORTAL
EcoPORTAL
Hệ thống cổng thông tin điện tử tích hợp
Nestor
Nestor
Phần mềm thu thập dữ liệu mạng thông tin liên lạc di động
EcoOCR
EcoOCR
Phần mềm nhận dạng, bóc tách văn bản tiếng Việt
ECO-INVOICE
ECO-INVOICE
Phần mềm hóa đơn điện tử ECO - Invoice