ESB

08/08/2019

Tính năng trục tích hợp ESB

 • Kết hợp mọi ứng dụng với nhau
 • Chuyển đổi khuôn dạng dữ liệu giữa các ứng dụng
 • Chuyển đổi các giao thức kết nối đa dạng
 • Phân phối các sự kiện nghiệp vụ
 • Định tuyến các kết nối theo nhu cầu

Ứng dụng của giải pháp trục tích hợp ESB

 • Xây dựng kiến trúc tích hợp ứng dụng toàn hang (Enterprise Integration Bus) cho phép chuẩn hoá và tích hợp các ứng dụng core backends như Corebanking, Cardsystem
 • Xây dựng các giải pháp API Management, giúp xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên API, Microservice
 • Quản lý tập trung, an toàn bảo mật các API, tích hợp với các đối tác bên ngoài
 • Hướng tới chuẩn hoá, tích hợp các quy trình, nghiệp vụ

Lý do triển khai ESB

 • Cắt giảm chi phí triển khai sau này do khả năng tái sử dụng lại dịch vụ (VD sau này triển khai thêm ERP, kênh thanh toán mới, …)
 • Chuẩn hoá ứng dụng từ góc độ phát triển tới vận hành, giảm thiểu rủi ro vận hành, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
 • Hạn chế sự phụ thuộc vào kết nối corebanking, tốn license và chi phí đối tác tuỳ biến core

Bài viết liên quan

EcoPORTAL
EcoPORTAL
Hệ thống cổng thông tin điện tử tích hợp
EcoMAIL
EcoMAIL
Hệ thống thư điện tử dung lượng lớn
ECO-INVOICE
ECO-INVOICE
Phần mềm hóa đơn điện tử ECO - Invoice
Acunetix
Acunetix
Phần mềm kiểm toán an ninh Web