EcoPORTAL

12/08/2019

Được phát triển trên nền tảng Liferay Portal phiên bản 6.x, đáp ứng tiêu chuẩn JSR168, JSR268, cổng thông tin điện tử EcoPortal là tập hợp các Portlets (ứng dụng web) do EcoIT phát triển sẵn nhằm đáp ứng các tính năng cơ bản của một cổng thông tin điện tử điển hình với các tương tác giữa người dùng truy cập cổng thông tin qua nền Internet, người dùng nội bộ cũng như các luồng công việc được định sẵn về phía Ban biên tập.

Hệ thống các Portlet được thiết kế độc lập với nền tảng framework cổng nhằm tận dụng tối đa khả năng phát triển liên tục của các framework nền tảng từ cộng đồng cũng như đảm bảo tính liên kết nhất quán giữa các ứng dụng với nhau trong một tổng thể thống nhất của hệ sinh thái các ứng dụng mà EcoIT cung cấp bao gồm EcoMail; EcoECM…

EcoPortal Portlet được thiết kế thiên về các tính năng trình diễn, hiển thị và giao tiếp với người dùng Internet đồng thời đưa các thông tin cần xử lý đến documents bus do EcoECM hình thành. Các luồng thực thi đối với dữ liệu, tài liệu truyền về sẽ được thực hiện, và phân phối đến các phần mềm nghiệp vụ một cách độc lập nhằm đảm bảo tính dễ mở rộng và đáp ứng các hệ thống lớn trong tương lai.

Chúng tôi sẽ liên tục phát triển, bổ sung tính năng, tối ưu hóa hiệu năng thực thi nhằm đáp ứng các nhu cầu mở rộng, nâng cấp của các cổng thông tin trên nền tảng Liferay hiện có cũng như trong tương lai.

Danh sách các Portlet điển hình trong việc thiết lập một cổng thông tin điện tử điển hình bao gồm:

– Quản trị nội dung web: Portlet cho phép biên tập, biên mục, phê duyệt các thông tin web dạng tin bài cho Cổng. Portlet bao gồm các thành phần quản trị, thống kê, báo cáo, tìm kiếm, trình diễn với nhiều kiểu hiện thị và tương tác, phản hồi khác nhau giữa người dùng và Ban biên tập.

– Văn bản pháp quy: Portlet cho phép cập nhật, biên mục, lấy ý kiến dự thảo một văn bản pháp quy đồng thời trình diễn lên cổng thông tin điện tử. Portlet bao gồm thành phần lọc thông tin, tìm kiếm theo các tiêu chí cụ thể của Văn bản.

– Thủ tục hành chính: Portlet cho phép biên mục, cập nhật các thủ tục, quy trình áp dụng đối với một tổ chức đồng thời trình diễn lên cổng thông tin điện tử nhằm công khai, minh bạch hóa các quy trình được áp dụng. Portlet bao gồm thành phần lọc thông tin, tìm kiếm theo các tiêu chí cụ thể của các thủ tục.

Các bước triển khai cổng thông tin điện tử với EcoPortal portles:
– Thiết kế giao diện và các trang hiển thị cần thiết.

– Tách giao diện, ghép html và xây dựng theme theo quy định của phiên bản Liferay Portal được triển khai.

– Cài đặt EcoPortal portlet lên hệ thống (EcoPortal portlets không phụ thuộc vào phiên bản Liferay Portal cố định).

– Cấu hình các trang hiển thị, phân quyền truy cập trang trên LifrayPortal theo thiết kế. Áp theme đã lựa chọn.

– Đưa các portlets lên trang, cấu hình cách thức hiển thị theo yêu cầu thực tế.

– Cập nhật thông tin và đưa vào hoạt động.