EcoOFFICE

09/08/2019

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp – EcoOffice là hệ thống quản lý văn bản và điều hành được phát triển ngôn ngữ lập trình JAVA. Thiết kế mở của phần mềm có thể thỏa mãn đến mức tối đa các khả năng thiết lập động giúp cho người dùng có thể tự định nghĩa các luồng công việc, chức năng từng cá nhân có liên quan đối với người làm công tác công văn, giấy tờ trong các cơ quan, công sở.

Phần mềm quản lý văn bản và  điều hành tác nghiệp gồm các chức năng sau:

– Chức năng quản lý các văn bản đi/đến, thực hiện gửi và nhận văn bản với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài.

– Chức năng tạo lập, quản lý, lưu trữ, luân chuyển xử lý văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan.

– Chức năng giải quyết và theo dõi tiến độ giải quyết công việc, vụ việc trên mạng thông qua Nhật ký công việc.

– Chức năng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện của Lãnh đạo.

– Chức năng kiểm tra, soát xét nhiệm vụ cần thực hiện của các Phòng/ Ban chuyên môn.

– Chức năng hỗ trợ công tác lưu trữ hồ sơ.

– Các chức năng tra cứu, khai thác thông tin.

– Chức năng thống kê và in ấn báo cáo.

– Các chức năng quản trị hệ thống

– Hỗ trợ đăng nhập một cửa (SSO) thông qua CAS và quản lý user qua LDAP.

– Kết nối máy quét văn bản trực tiếp trên WEB.

Hệ thống gồm các module:  Văn bản đến, Văn bản đi, Nhật ký công việc, Sổ văn bản, Danh mục, Hệ thống.

Phạm vi sử dụng của Module: Tất cả các phòng, bộ phận tham gia qui trình xử lý văn bản và hồ sơ công việc và tuỳ theo chức năng của từng đối tượng, cụ thể: Văn thư, Chuyên viên, Lãnh đạo, Quản trị hệ thống.

 

 

Bài viết liên quan

EcoECM
EcoECM
Phần mềm quản lý tài liệu
EcoGOV
EcoGOV
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
Acunetix
Acunetix
Phần mềm kiểm toán an ninh Web
EcoMAIL
EcoMAIL
Hệ thống thư điện tử dung lượng lớn
EcoPORTAL
EcoPORTAL
Hệ thống cổng thông tin điện tử tích hợp