EcoECM

03/12/2021

Đăng ký hội thảo và tư vấn trực tiếp tại đây

EcoECM – Hệ thống quản trị tài liệu

Phần mềm Quản trị tài liệu (ECM) hướng tới những chiến lược, phương thức và công cụ được sử dụng để thu thập, quản lý, lưu trữ, bảo toàn và phân phối các nội dung và tài liệu liên quan đến các quy trình của một tổ chức. ECM bao trùm việc quản lý thông tin trên toàn bộ phạm vi một tổ chức dù những thông tin đó có ở dạng tài liệu giấy, file dữ liệu, cơ sở dữ liệu hay thậm chí là Email.

Trên cơ sở thông tư số 41/2009-BTTTT và công văn số 282/ƯD-BTTTT về danh mục các phần mềm nguồn mở khuyến cáo sử dụng cùng các quy định về chức năng của một hệ thống quản lý thông tin tổng thể chúng tôi đã nghiên cứu, lựa chọn framework nguồn mở Alfresco phiên bản Community làm nền tảng cho việc xây dựng và phát triển một hệ thống quản trị tài liệu tập trung làm nền tảng cho các hệ thống thông tin trong việc lưu trữ, bảo quản, xử lý và phân phối tài liệu qua lại giữa các hệ thống thông tin với nhau.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế khi mà mọi hệ thống thông tin, mọi hoạt động trong các tổ chức đều được thể hiện thông qua các tài liệu, chúng tôi đã phát triển các hệ thống phần mềm bổ sung lên framework Alfresco Community nhằm tăng cường tính ổn định, bổ sung thêm các cải tiến mới như Mã hóa tài liệu; Các bộ thuộc tính quản lý; Bộ phông lưu trữ; Các báo cáo thống kê, tổng kết, kiểm soát tài liệu; Bộ phân tích ngữ nghĩa tiếng Việt trong tìm kiếm; Đối soát thông tin… đến nay đã được nhiều khách hàng lựa chọn trong việc hình thành một kho lưu trữ, luân chuyển tài liệu trung tâm giữa các hệ thống thông tin với nhau.

Tại EcoIT, EcoECM được định hình như một sản phẩm chiến lược làm trung tâm cho việc phát triển các hệ thống dịch vụ cốt lõi của Công ty như My.metadata.vn là dịch vụ quản trị tài liệu online dành cho cá nhân; Biz.metadata.vn là dịch vụ quản trị tài liệu online dành cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Song song với hệ sinh thái dịch vụ, chúng tôi còn phát triển các hệ sinh thái ứng dụng thông qua việc phát hành Zimlet kết nối kho tài liệu cho hệ thống email nguồn mở Zimbra để lưu trữ và luân chuyển tài liệu qua lại giữa hai hệ thống; Phát triển Portlet tiếp nhận tài liệu cho Liferay Portal (nằm trong bộ EcoPortal portlets) để đưa các kết quả xử lý từ EcoECM sang cổng thông tin điện tử; Phổ biến chuẩn kết nối kho tài liệu CMIS (Content Management Interoperability Services) đến các công ty phát triển phần mềm đối tác nhằm tạo hệ sinh thái cộng tác dựa trên tài liệu; Các ứng dụng mobile kết nối kho cho hệ điều hành Android, iOS, các ứng dụng đồng bộ kho với thư mục hướng tới tính tiện ích tối đa cho người sử dụng.

EcoECM bao gồm các thành phần chính như sau:

– Phân hệ quản lý kho thông tin

– Quản lý tài liệu

– Quản lý quy trình, luồng nghiệp vụ

– Quản lý hồ sơ

– Cộng tác theo nhóm

– Xuất bản web

– EcoOCR: Phần mềm scan nhận dạng và tách bộ tài liệu kết hợp máy quét Kodak

Để xem thêm chi tiết, các bạn có thể xem tài liệu giới thiệu tại đây hoặc đăng ký sử dụng phiên bản miễn phí dành cho cá nhân của chúng tôi tại my.metadata.vn

Một số khách hàng tiêu biểu sử dụng EcoECM:

– Hệ thống khai thác dữ liệu và văn bản số hóa trực tuyến tỉnh Quảng Ninh: http://sohoavanban.quangninh.gov.vn/page/ – Sử dụng cho 13 Sở và cơ quan chuyên ngành

– Hệ thống khai thác dữ liệu và văn bản số hóa Thành phố Hạ Long: Sử dụng để khai thác kho dữ liệu văn bản của UBND Thành phố

– Hệ thống khai thác dữ liệu và văn bản số hóa Bộ Tài nguyên Môi trường: Sử dụng khai thác kho dữ liệu văn bản số hóa giữa các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ

– Hệ thống khai thác dữ liệu và văn bản số hóa Thanh tra Hà Tĩnh: Sử dụng khai thác kho dữ liệu hồ sơ nội bộ Thanh tra Tỉnh tại địa chỉ: http://sohoa.thanhtrahatinh.gov.vn/page/

Liên hệ ngay: 0928988889/contact@ecoit.com.vn

Bản demo 

 

Bài viết liên quan

EcoOFFICE
EcoOFFICE
Hệ thống quản lý công văn và điều hành tác nghiệp
EcoPORTAL
EcoPORTAL
Hệ thống cổng thông tin điện tử tích hợp
EcoGOV
EcoGOV
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
Acunetix
Acunetix
Phần mềm kiểm toán an ninh Web
EcoMAIL
EcoMAIL
Hệ thống thư điện tử dung lượng lớn