Business Intelligence (BI)

07/08/2019

Giới thiệu chung

 • Là kho chứa dữ liệu lịch sử khổng lồ của doanh nghiệp được cấu trúc khoa học để sẵn sàng cho việc khai phá và phân tích.
 • Là giải pháp phân tích dữ liệu và bộ sưu tập bộ phân tích dữ liệu cho việc ra quyết định
 • Là nơi định nghĩa và lưu trữ thư viện KPI quản trị
 • Là hệ thống thu thập dữ liệu của đơn vị từ nhiều nguồn khác nhau
 • Là công cụ trình diễn dữ liệu giúp cho nhà quản lý, lãnh đạo dễ dàng biết được các nguyên nhân tạo ra sự cố hoặc thành quả đột phá

Tính năng của hệ thống

 • Cung cấp cái nhìn tổng thể, tổng hợp
 • Góc nhìn trực quan và phân tích chiều sâu
 • Khai thác dữ liệu tập trung
 • Cung cấp cái nhìn sâu sắc và định lượng
 • Khai phá dữ liệu
 • Phân tích số liệu trên bản đồ
 • Dự đoán và phân tích xu hướng
 • Phân tích dữ liệu nhiều thuộc tính, xử lý dữ liệu nhiều chiều
 • Cảnh báo tự động thông qua email

Bài viết liên quan

EcoECM
EcoECM
Phần mềm quản lý tài liệu
ESB
ESB
Giải pháp trục tích hợp
EcoGOV
EcoGOV
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
EcoMAIL
EcoMAIL
Hệ thống thư điện tử dung lượng lớn