Blog


Vai trò của quản lý dữ liệu trong ngân hàng

Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Quản lý dữ liệu đang trở thành nhu cầu tất yếu của các Ngân hàng thương mại ở…

Gợi ý giải pháp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam khi xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu

Dữ liệu là một yếu tố quan trọng của bất kỳ ngân hàng nào. Bởi vậy quản trị dữ liệu có thể được coi là vấn đề sống còn tại…

Số hoá tài liệu kế toán trong doanh nghiệp

Bất kỳ một cơ quan, tổ chức kinh doanh nào bộ phận kế toán luôn là bộ phận quan trọng nhất. Tài liệu của bộ phận kế toán yêu cầu…

Đơn giá số hoá tài liệu lưu trữ được quyết định dựa trên yếu tố nào?

Ngày nay đối với một số doanh nghiệp lớn thì số hoá tài liệu vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, số hoá tài liệu đòi hỏi một khoản kinh phí…

Những vấn đề cần lưu ý về số hoá tài liệu lưu trữ ở cơ quan nhà nước

Các tài liệu lưu trữ ở cơ quan nhà nước đa số đều là tài liệu quan trọng đặt ra những yêu cầu đặc biệt trong công tác lưu trữ,…

Những quy định cần biết về số hoá tài liệu lưu trữ

Hiện nay, vấn đề số hoá tại các doanh nghiệp lớn và nhỏ ngày càng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vẫn thắc mắc: quy…