Mã gg analasis Blog

Blog


Quy trình chỉnh lý tài liệu cho ngân hàng

êu cầu sự bảo mật và lưu trữ một cách rõ ràng, khoa học. Bởi vậy, công tác lưu trữ tài liệu cho ngân hàng luôn được coi trọng và…

Các trang thiết bị cần có trong kho lưu trữ hồ sơ

Hồ sơ cần lưu trữ là những hồ sơ quan trọng và bảo mật. Vì vậy, kho lưu trữ hồ sơ phải đảm bảo yêu cầu cho công tác lưu…

Phân loại, xác định phông lưu trữ cơ quan trong quá trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Để quá trình chỉnh lý, lưu trữ tài liệu rõ ràng, dễ dàng cho công tác tìm kiếm, truy xuất, chia sẻ thông tin, thì việc phân loại, xác định…

Những hiểu biết cơ bản về phông lưu trữ

Phông lưu trữ là một khái niệm phổ biến trong lĩnh vực số hoá tài liệu. Vậy phông lưu trữ là gì và khi số hoá tài liệu chúng ta…

Số hoá dữ liệu hộ tịch cho Uỷ Ban Nhân Dân

Thực hiện quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”, nhiều UBND…

Số hóa tài liệu lưu trữ trong ngân hàng và những vấn đề cần lưu ý

Ngày nay, số hoá tài liệu lưu trữ không còn là thuật ngữ xa lạ đối với các ngân hàng đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu lưu trữ trong…

Vai trò của quản lý dữ liệu trong ngân hàng

Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Quản lý dữ liệu đang trở thành nhu cầu tất yếu của các Ngân hàng thương mại ở…

Gợi ý giải pháp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam khi xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu

Dữ liệu là một yếu tố quan trọng của bất kỳ ngân hàng nào. Bởi vậy quản trị dữ liệu có thể được coi là vấn đề sống còn tại…

Số hoá tài liệu kế toán trong doanh nghiệp

Bất kỳ một cơ quan, tổ chức kinh doanh nào bộ phận kế toán luôn là bộ phận quan trọng nhất. Tài liệu của bộ phận kế toán yêu cầu…