Giải pháp quản lý bệnh viện – Hostopia

Hostopia là giải pháp phần mềm quản lý bệnh viện được EcoIT phối hợp cùng các đối tác của mình xây dựng nhằm cung cấp một hệ...

Giải pháp số hóa và Quản lý tài liệu

Trước đây, phương pháp truyền thống để lưu trữ và quản lý tài liệu mà chúng ta thường gặp đó là ghi nhận lại trên giấy tờ, băng...

Giải pháp triển khai và nâng cấp Portal

Nhận thức được nhu cầu triển khai và nâng cấp Cổng thông tin điện tử dành cho các tổ chức và doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu...

Dịch vụ
Tin tức

Kết nối Biz.metadata.vn với máy chủ thư điện tử Zimbra

Nhằm cung cấp thêm tiện ích cho các khách hàng sử dụng phần mềm quản trị tài liệu online Biz.metadata.vn, ngày 1/10/2012 EcoIT.....
Xem thêm

Các quỷ lùn bằng sáng chế và các định dạng tài liệu mở với các lãnh đạo tư tưởng nguồn mở

Trên blog của Gordon Haff, Connections, nhà truyền giáo cao cấp về đám mây cho Red Hat đã nói chuyện với Simon Phipps, chủ tịch.....
Xem thêm
Sản phẩm