Nguyễn Đình Hải – CEO

05/11/2015

Bài viết liên quan

Tuyển Dụng Lập Trình Viên .Net (2018-11-28 12:48:58)

TUYỂN GẤP Lập Trình Viên JAVA (2018-11-28 12:39:03)

Hoàng Chí Linh - CTO (2015-11-05 16:33:04)

Liên hệ

Công ty cổ phần ECOIT

TT.Phát triển: A10 – Ngõ 217 Đê La Thành – Đống Đa - Hà Nội

Email : contact@ecoit.asia

Điện thoại: +84 4 62814275

mobile: 0935 772 929