Giải pháp số hóa và Quản lý tài liệu

Trước đây, phương pháp truyền thống để lưu trữ và quản lý tài liệu mà chúng ta thường gặp đó là ghi nhận lại trên giấy tờ, băng...

Giải pháp quản lý bệnh viện – Hostopia

Hostopia là giải pháp phần mềm quản lý bệnh viện được EcoIT phối hợp cùng các đối tác của mình xây dựng nhằm cung cấp một hệ...

Giải pháp triển khai và nâng cấp Portal

Nhận thức được nhu cầu triển khai và nâng cấp Cổng thông tin điện tử dành cho các tổ chức và doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu...

Dịch vụ
Tin tức

Giải pháp nguồn mở quản trị tài liệu trực tuyến

Ngày 10-1, buổi trao đổi với nội dung “Giải pháp nguồn mở quản trị tài liệu trực tuyến” đã diễn ra tại văn phòng HCA với hai.....
Xem thêm

Thông điệp cuối năm của EcoIT!

Thân gửi các đồng nghiệp, bạn bè, các anh, các chị và các đối tác, Hôm nay là ngày cuối cùng của năm dương lịch 2014, cũng là.....
Xem thêm
Sản phẩm