Điều hành tác nghiệp

06/11/2015

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp – EcoOffice là hệ thống quản lý văn bản và điều hành được phát triển ngôn ngữ lập trình PHP. Thiết kế mở của phần mềm có thể thỏa mãn đến mức tối đa các khả năng thiết lập động giúp cho người dùng có thể tự định nghĩa các luồng công việc, chức năng từng cá nhân có liên quan đối với người làm công tác công văn, giấy tờ trong các cơ quan, công sở.

Phần mềm quản lý văn bản và  điều hành tác nghiệp gồm các chức năng sau:

– Chức năng quản lý các văn bản đi/đến, thực hiện gửi và nhận văn bản với các cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài.

– Chức năng tạo lập, quản lý, lưu trữ, luân chuyển xử lý văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan.

– Chức năng giải quyết và theo dõi tiến độ giải quyết công việc, vụ việc trên mạng thông qua Nhật ký công việc.

– Chức năng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện của Lãnh đạo.

– Chức năng kiểm tra, soát xét nhiệm vụ cần thực hiện của các Phòng/ Ban chuyên môn.

– Chức năng hỗ trợ công tác lưu trữ hồ sơ.

– Các chức năng tra cứu, khai thác thông tin.

– Chức năng thống kê và in ấn báo cáo.

– Các chức năng quản trị hệ thống

– Hỗ trợ đăng nhập một cửa (SSO) thông qua CAS và quản lý user qua LDAP.

– Kết nối máy quét văn bản trực tiếp trên WEBHệ thống gồm các module:  Văn bản đến, Văn bản đi, Nhật ký công việc, Sổ văn bản, Danh mục, Hệ thống.

Phạm vi sử dụng của Module: Tất cả các phòng, bộ phận tham gia qui trình xử lý văn bản và hồ sơ công việc và tuỳ theo chức năng của từng đối tượng, cụ thể: Văn thư, Chuyên viên, Lãnh đạo, Quản trị hệ thống.

Một số hình ảnh về hệ thống:

Bài viết liên quan

Quản trị tài liệu - EcoECM (2015-11-06 03:02:32)

Liên hệ

Công ty cổ phần ECOIT

TT.Phát triển: A10 – Ngõ 217 Đê La Thành – Đống Đa - Hà Nội

Email : contact@ecoit.asia

Điện thoại: +84 4 62814275

mobile: 0935 772 929