Đối tác

  • 27/09/2014 03:48
  • Đăng bởi
  • Nguồn
  • Bình luận

Quán triệt tư tưởng "Một cây làm chẳng nên non", EcoIT luôn chú trọng việc tìm kiếm, nghiên cứu hợp tác và kết hợp với các đối tác có cùng định hướng về mặt chiến lược và sản phẩm phù hợp với hệ sinh thái mà mình hướng tới nhằm đảm bảo cung cấp đến khách hàng những lựa chọn tốt nhất cho việc triển khai một hệ thống thông tin hoàn thiện. Đến nay, EcoIT đã ký thỏa thuận hợp tác với các hãng công nghệ lớn, các đối tác trong nước được phân loại theo 2 nhóm chính sau đây:

Đối tác phát triển: Là đối tác có sản phẩm, giải pháp, dịch vụ cùng nền tảng công nghệ với các sản phẩm EcoIT phát triển, hoạt động kết hợp với các sản phẩm của EcoIT nhằm đảm bảo việc cung cấp đầy đủ một giải pháp tổng thể và hoàn thiện đến Khách hàng:

     - Quốc tế: IBM; VMWare; Intel; Acunetix; RedHat; Alfresco; SGA-Korea; Cognitech; Endian

     - Trong nước:  NetnamViami SoftwareVinadesiWayCISSDI Vietnam

Đối tác thương mại: Là các đối tác phân phối lại sản phẩm của EcoIT

     - Trong nước: Trung tâm CNTT - Sở TTTH Tỉnh Quảng Ninh; Công ty CP VBPO Đà Nẵng; Nhân Hòa Software; KSystem

Song song với việc hợp tác trực tiếp, EcoIT là một trong các sáng lập viên ban đầu của Câu lạc bộ phần mềm nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) luôn luôn tích cực trong việc phổ biến, cổ vũ phong trào phần mềm nguồn mở trong cộng đồng người dùng, cộng đồng các nhà phát triển ở Việt Nam cũng như trên thế giới với mong muốn đem lại giá trị tối ưu cho các sản phẩm, dịch vụ xuất phát từ Việt Nam. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác phát triển của mình trên phạm vi toàn cầu và các đối tác thương mại tại khu vực Châu Á nhằm hoàn thiện và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khác hàng tại khu vực Châu Á, nơi mà EcoIT hướng tới.

Hãy liên hệ với EcoIT và các đối tác của chúng tôi! 

 

Bình luận